Jesteś tutaj: Start / Innowacje

Innowacje

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Innowacja pedagogiczna "Szlakiem zakonów rycerskich"

9 marca 2020

 INNOWACJA PEDAGOGICZNA Z HISTORII

„ Szlakiem zakonów rycerskich „

dla uczniów klas 5. Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Curie- Skłodowskiej

Autor- Wanda Wilczyńska, nauczyciel historii

Termin realizacji-  marzec 2020

Proponowana innowacja pedagogiczna powstała w oparciu  o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002r. nr 56, poz. 506).

Klasy objęte innowacją- uczniowie klas piątych, realizujący program z epoki średniowiecza

Opis innowacji pedagogicznej.

Dobrym momentem na przekazanie zdobytej wiedzy i zainteresowaniem uczniów historią Malty, poznanej dzięki pobytowi na tej wyspie w ramach kursu językowego  z programu ERAZMUS +, jest tematyka zajęc z historii w klasie 5. dotycząca epoki średniowiecza, a szczególnie zabytków i roli specyficznej grupy społecznej jaką stanowili rycerze.

Malta, postrzegana przez wielu jako raj na ziemi, ma do zaoferowania oprócz słońca, pysznej śródziemnomorskiej kuchni czy szmaragdowej wody również wspaniałe zabytki i kawał średniowiecznej europejskiej historii. To tygiel narodowościowy, w którym krzyżują sie kultury całego świata.

Zajęcia, na których realizowany będzie  programu oparty na poszerzonej i  urozmaiconej wiedzy, mają zachęcać nie tylko do poznawania historii ciekawych miejsc, ale motywować do nauki języków, dzięki którym poznamy państwa i ludzi o odmiennej kulturze, a dzięki tej wiedzy  stajemy się lepszymi i bardziej świadomymi obywatelami świata. 

 

Czytaj więcej o: Innowacja pedagogiczna "Szlakiem zakonów rycerskich"

Innowacja pedagogiczna „Na mazowieckiej, pięknej równinie...” Nasza Mała Ojczyzna

4 listopada 2019

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

„Na mazowieckiej, pięknej równinie...”                                                                                                                      Nasza Mała Ojczyzna

     Autorką innowacji pedagogicznej jest Elżbieta Dąbrowska- nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr1 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Małkini Górnej.

1.Miejsce          Szkoła Podstawowa nr1 im. Marii Curie –Skłodowskiej w Małkini Górnej 

2.Czas trwania innowacji- listopad 2019r. – czerwiec 2020r.

Elżbieta Dąbrowska
Czytaj więcej o: Innowacja pedagogiczna „Na mazowieckiej, pięknej równinie...” Nasza Mała Ojczyzna

Innowacja pedagogiczna z wychowania fizycznego

4 września 2019

„Polubić fitness-nowoczesne formy prowadzenia zajęć wychowania fizycznego z wykorzystaniem słownictwa języka angielskiego” 

dla uczniów klasy VI  Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Curie – Skłodowskiej w Małkini Górnej

 

                                                                       Opracowała:

                                                                        mgr Agata Młynarczyk

                                                               n-l wychowania fizycznego

 

Termin realizacji:

data wprowadzenia innowacji:  wrzesień 2019

data zakończenia innowacji:  czerwiec 2020

Proponowana innowacja pedagogiczna powstała w oparciu  o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002r. nr 56, poz. 506).

 

Diagnoza wstępna:

Zdrowie dla człowieka jest jednym z najważniejszych życiowych priorytetów. Swoboda posługiwania się słownictwem obcojęzycznym, umiejętnością ułatwiającą komunikację interpersonalną. Obserwując dzieci w wieku szkolnym mam wrażenie, że ze z roku na rok ich sprawność fizyczna jest coraz gorsza. Uczniowie posiadają już pewną wiedzę oraz umiejętności w zakresie dbania o własne zdrowie, a w okresie dojrzewania zaczynają mocniej interesować się swoją sylwetką oraz zdrowym stylem życia. Często rozpoczynają swoją przygodę z różnego rodzaju formami rekreacji ruchowej, które określa się wspólną nazwą fitness, w tym też momencie dochodzi  konieczność znajomości pewnych zwrotów angielskich. Dlatego postanowiłam wprowadzić innowacje pedagogiczną: ,,Polubić fitness-nowoczesne formy prowadzenia zajęć wychowania fizycznego z wykorzystaniem słownictwa języka angielskiego.” Myślę, że opracowana przeze mnie innowacja wzbogaci  wiedzę uczniów na temat zdrowia oraz aktywnego funkcjonowania w życiu, jak również przybliży słownictwo języka angielskiego i jego praktyczne zastosowanie.

 

Agata Młynarczyk
Czytaj więcej o: Innowacja pedagogiczna z wychowania fizycznego

Elementy literatury i wiedzy o krajach anglojęzycznych w nauczaniu języka angielskiego

4 września 2019

INNOWACJA PEDAGOGICZNA W NAUCZANIU JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

„Elementy literatury i wiedzy o krajach anglojęzycznych w nauczaniu języka angielskiego”

  1. 1.     AUTOR

Mgr Maria Jarka – nauczyciel języka angielskiego

  1. 2.     MIEJSCE REALIZACJI I CZAS TRWANIA

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Curie – Skłodowskiej w Małkini Górnej

Rok szkolny 2019/2020

 

  1. 3.     ZAKRES

Program innowacji przeznaczony jest do realizacji w szkole na zajęciach edukacyjnych z języka angielskiego. Dotyczy uczniów szkoły podstawowej. Dostosowany jest do wieku uczestników (12 – 13 lat) dla całej klasy na zajęciach języka angielskiego oraz tej grupy uczniów, która spotyka się raz w tygodniu na 45 minut po lekcjach. Zajęcia mają charakter ogólno rozwojowy poprzez zastosowanie różnych form pracy. Zadania i stopień trudności są dostosowane do wieku i możliwości uczniów. Zajęcia będą prowadzone w ramach pensum nauczycielskiego plus jedna godzina tygodniowo w miarę potrzeb koniecznych do realizacji innowacji. Ilość obowiązkowych godzin zajęć języka angielskiego zostanie zwiększona w miarę możliwości z godzin do dyspozycji dyrektora szkoły.

 

Maria Jarka
Czytaj więcej o: Elementy literatury i wiedzy o krajach anglojęzycznych w nauczaniu języka angielskiego

„W świecie bajek po rosyjsku i angielsku”

3 września 2019

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

Imię i nazwisko autora:

Iwona Gołębiewska

 

Temat innowacji:

„W świecie bajek po rosyjsku i angielsku” 

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Curie- Skłodowskiej

                         w Małkini Górnej

Autor: Iwona Gołębiewska

Temat: W świecie bajek po rosyjsku i angielsku

Przedmiot: język rosyjski

Rodzaj innowacji:  organizacyjno-metodyczna

Zakres innowacji:

Adresatami innowacji są uczniowie klasy VII-VIII. Czas realizacji innowacji obejmuje  rok szkolny z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach  zajęć obowiązkowych, jako element godziny lekcyjnej, raz w tygodniu.

 

Iwona Gołębiewska
Czytaj więcej o: „W świecie bajek po rosyjsku i angielsku”

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-03-01
Data publikacji:2019-03-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Katarzyna Choromańska
Liczba odwiedzin:3562